Information

Klubben

Issha Kyudo Kai - Uppsala Kyudoklubb bildades i augusti 2011 och har som mål att erbjuda träning och utbildning i kyudo och budons principer för boende i Uppsala med omnejd, och att samarbeta med övriga kyudoklubbar i Sverige och utomlands för att sprida och popularisera kyudo hos allmänheten.

Klubben är registrerad som medlem i Svenska Kendoförbundets kyudosektion, och är därmed även ansluten till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet. Klubben är även registrerad som ideell förening hos Skatteverket.

PlusGiro-kontonummer: 63 03 88-7

Föreningsnummer i RF: 45259-23

Föreningsnummer i SB&K: 2066

Organisationsnummer: 80 24 61-5323