Ordlista

Ordlista

A B C D E F G H I J K M N O R S T U W Y Z


A

agemaki (揚巻) – tofs som håller upp mitten av azuchimaku
akuran (握卵) – känslan av att hålla i en yumi som om den vore ett ägg
ariake no nerai (有明の狙い) – ett annat ord för yami no nerai
ashi no toji kata (足のとじ方) – sätt att flytta fötterna när man börjar att gå
ashibumi (足踏み) – steg ett i hassetsu - placering av fötterna
ashitsukebushi (足付節) – noden närmast över yazuridōtodake-sidan av en takeyumi
ataru (中る) – träff efter korrekt skjutform (jfr. seishahitchū)
ateki (中て気) – ett begär att träffa mato, vilket förfelar syftet med kyudo
ateru (中てる) – träff efter felaktig skjutform, en meningslös träff
ateyumi (中て弓) – en person som struntar i grunderna, och bara är intresserad av att träffa mato
awasebanare (合わせ離れ) – hanare utan nobiai och ett släpp där man justerar händerna till varandra
azuchi (安土) – skjutvallen i matoba
azuchimaku (安土幕) – skynke som hänger i framkanten av matoba
(Åter till index)


B

betaoshi (べた押し) – yumi trycks framåt med handflatan, med böjd handled (jfr. nakaoshi, shitaoshi)
biku (びく) – en omedveten och plötslig sammandragning i kai
bōshi (帽子 / 拇指) – läderstycket på den översta delen av utsidan av tummen på en kake
bōshikazari (帽子飾) – prydnadssöm längs skarven mellan koshi och bōshi på en kake, kallas även ichimonjikazari
bushakei (武射系) – den "traditionella" formen av skytte, som använder nisoku ashibumi och håller ya i yajiri i toriyumi no shisei (jfr. reishakei)
(Åter till index)


C

chijimi (縮み) – kiryoku, axlar, armbågar, etc. tappar spänningen i kai
chūdō (中胴) – balanserad, centrerad kroppshållning när man drar en yumi (se godō)
chūriki (肘力 / 中力) – ett annat ord för daisan
(Åter till index)


D

daigawa (台革) – den stora läderflik som täcker handleden på en kake
daiichi kaizoe (第一介添え) – förste kaizoe till ite under en sharei
daini kaizoe (第二介添え) – andre kaizoe till ite under en sharei
daisan (大三) – mellanläge i hikiwake, när ungefär halva yazuka har dragits
dakimato (抱き的) – ashibumi-linjen pekar bakom mato (jfr. shoimato)
dan (段) – en utövares nivå, utdelas efter en godkänd shinsa
deguchi (出口) – ett annat ord för taijoguchi
dekata (出肩) – vänster axel trycks framför kroppen (jfr. nokigata)
deki (出木) – tsuru ligger för långt till vänster på yumi (jfr. iriki)
dō (胴) – mittendelen av en yumi
dōgi (道着) – ett annat ord för keikogi
dōhai (同輩) – en person som har tränat lika länge/har samma grad som en själv (jfr. kōhai, sempai)
dōhōki (道宝木) – träklossar som används vid preparering av nakajikake
dōjō (道場) – träningslokal
dōzukuri (胴造り) – steg två i hassetsu - kroppsposition
(Åter till index)


E

enbu (演武) – uppvisning
enkin (遠近) – tävlingsform där den som träffar närmast mitten av mato vinner (jfr. izume)
ensō (円相) – rundad form som bildas av armarna i yugamae (jfr. yumifutokoro)
enteki (遠的) – långdistansskytte över 60m (jfr. kinteki)
(Åter till index)


F

fudeko (筆粉) – risaska till båghanden, för ett säkert grepp om nigiri
fudekoire (筆粉入れ) – behållare för fudeko
fukairei (深い礼) – ett annat ord för sōshurei
fukuro (袋) – påse/bag
furoshiki (風呂敷) – tygstycke för inslagning och förvaring
fushi (節) – nod på en bambustjälk
fushidō (伏し胴) – kroppen lutar framåt, kallas även kagamudō (se godō)
futate (二手) – ett annat ord för yotsuya
(Åter till index)


G

gakugi (額木) – transportskydd för sekiita på en takeyumi
gassaibukuro (合切袋) – bag för träningsutrustning
gasshuku (合宿) - träningsläger
geza (下座) – ett annat ord för shimoza
giriko (ぎり粉) – hartspulver till en kake
girikoire (ぎり粉入れ) – giriko-behållare
gobu no tsume (五部の詰) – göra de fem punkterna stadiga på korrekt sätt - vänster hand, vänster axel, bröstet, höger axel, höger hand
godō (五胴) – de fem ställningarna, kallas även goshin - (se chūdō, soridō, fushidō/kagamudō, kakarudō/totsudō, hikidō/nokidō)
gōgushi (侯串) – hållare för matowaku
gojūjūmonji (五重十文字) – "de fem korsen" - beståndsdelar i en korrekt uppbyggd kai
gomuyumi (ゴム弓) – gummiband som används till att träna hikiwake
goshin (五身) – ett annat ord för godō
gōshurei (合手礼) – djupast zarei, där handflatorna läggs mot golvet och fingertoppar och tummar möts i en triangel framför knäna, kallas även fukairei (jfr. sesshurei, shikenrei, sōshurei, takushurei)
gyōsha (行射) – skjutrörelserna när man drar en yumi
(Åter till index)


H

ha (弝) – ett annat ord för nigiri
habiki (羽引き) – dra yumi så att fjädrarna går fria, sist i yugamae
hachibu no tsume (八部の詰) – göra de åtta punkterna stadiga på korrekt sätt - gobu no tsume plus fötterna, korsryggen och tanden
hadaire (肌入れ) – klä på sig vänster ärm efter hadanugi
hadanugi (肌脱ぎ) – klä av sig vänster ärm inför skytte då man bär wafuku
hagoki (羽ごき) – att jämna till fjädrarna på en ya
hajime (始め) – kommando att börja
hakama (袴) – vida byxor
hakiya (掃き矢) – en skjuten ya som glider längs marken innan den når azuchi
hanakabushi (羽中節) – noden på ett takeya-skaft som ligger mitt under fjädrarna, den fjärde noden från yajiri
hanare (離れ) – steg sju i hassetsu - släppet
hane (羽) – fjäder
hangetsu no nerai (半月の狙い) – sikta genom att dela mato i hälften med vänstra kanten av yazurido, kallas även ariake no nerai
hanshi (範士) – högsta mästartiteln (se shōgō)
hansoku (半足) – ett halvt fotsteg
haragawa (腹皮) – det (vita) läderstycke som sitter på insidan av tummen på en kake (kallas tsutsumigawa i Kyōhon)
haraubanare (払う離れ) – hanare som ser ut som om man försöker borsta bort något framför sig
hari (張り) – spänning
harigao (張顔) – ett annat ord för yuminari
hashiriba (走り羽) – översta hane på en nockad ya
hassetsu (八節) – de åtta stegen i skjutritualen
hawake (羽分け) – att träffa med hälften av pilarna (jfr. kaichū och zannen)
haya (甲矢) – den ya man skjuter först
hayake (早気) – för tidig hanare
hazu (筈) – nock
hazu (弭) – ändarna på en yumi, där tsuru hakas fast
hazukammuribushi (弭冠節) – första noden uppifrån på todake-sidan av en takeyumi
hazukobore (筈零れ) – ett annat ord för yakobore
hazure (外れ) – en miss (jfr. tekichū)
heijōshin (平常心) – ett lugnt, stilla sinne
hikae (控) – den styva delen som täcker ovansidan av handleden på en kake, kallas även ichi no koshi
hikae (控) – väntplats/åskådarplats i en dōjō
hikaekazari (控飾) – prydnadssöm längs skarven mellan hikae och daigawa
hikagami (ひかがみ) – knävecket
hikanuyazuka (引かぬ矢束) – yazuka ippai har uppnåtts med tsumeai och nobiai i kai
hikidō (引胴) – ett annat ord för nokidō (se godō)
hikiwake (引分け) – steg fem i hassetsu - draget
hikkakebushi (引掛節) – första noden nerifrån på todake-sidan av en takeyumi
hikuyazuka (引く矢束) – dra för långt
himezori (姫反り) – översta, konkava böjen på en yumi
himezoribushi (姫反り節) – första noden uppifrån på uchidake-sidan av en takeyumi
hineri (捻り) – kake vrids moturs under torikake
hinerikawa (捻り皮) – det (vita) läderstycke som täcker pekfingerknogen på en kake
hi no wa (日の輪) – övre tsuruwa
hirakiashi (開き足) – vända knästående
hirazuke (平付け) – baksidan av handen pekar framåt i kai
hitote (一手) – ett par pilar
hitotsumato sharei (一つ的礼) – sharei där flera ite skjuter på samma mato
honza (本坐) – förberedelselinje i en shajo
hoshimato (星的) – måltavla med en enda mittpunkt (jfr. kasumimato)
hōzuke (頬付け) – ya är i kontakt med kinden i kai, en av de sex kontrollpunkterna i kai
hōzuriba (頬摺り羽) – inre hane på en nockad ya, kallas även yuzuriba
(Åter till index)


I

ichimonjikazari (一文字飾) – ett annat ord för bōshikazari
ichi no koshi (一の腹) – ett annat ord för hikae
ikasu (生かす) – lyfta ena knät i kiza
ikiai (息合い) – sätt att andas
iriguchi (入口) – ett annat ord för nyujoguchi
iriki (入木) – tsuru ligger för långt till höger på yumi (jfr. deki)
ishizuki (石突き) – ändskydd för en yumi
issha zetsumei (一射絶命) – kyudouttryck - "ett skott och sedan dö"; skjut varje pil som om det vore din sista
issoku (一足) – ettstegs ashibumi
itatsuki (板付) – ett annat ord för yajiri
ite (射手) – den person som utför skyttet under en sharei
itsukebushi (射付節) – noden på ett takeya-skaft som ligger närmast yajiri
izume (射詰め) – tävlingsform där den som missar mato slås ut (jfr. enkin)
(Åter till index)


J

jiman (自満) – en känsla av uppfyllnad när hanare sker
jiman (持満) – vänta i kai på ett ens seiki ska fyllas upp
jōza (上座) – ett annat ord för kamiza
jundachi (順立) – gruppskytte, i tur och ordning från nr. 1, en pil i taget
(Back to index)


K

kaeya (替矢) – reserv-ya för oförutsedda händelser, kallas även yobiya
kaeyumi (替弓) – reserv-yumi för oförutsedda händelser, kallas även yobiyumi
kaezuru (替弦) – reserv-tsuru för oförutsedda händelser, kallas även yobizuru
kagamudō (屈む胴) – ett annat ord för fushidō (se godō)
kai (会) – steg sex i hassetsu - fullt drag
kaichū (皆中) – att träffa med alla pilar (jfr. hawake och zannen)
kaizoe (介添え) – assistent till ite under sharei
kakarudō (懸る胴) – luta mot mato, kallas även totsudō (se godō)
kake/yugake (弽) – skjuthandske
kakebukuro (弽袋) – påse för en kake
kakebushi (掛節) – andra noden uppifrån på todake-sidan av en takeyumi
kakeguchi (掛口) – den del av tsurumakura där tsuru nockas
kakeguchijūmonji (掛口十文字) – korset som bildas mellan tsuru och tummen på kake
kakehimo (弽紐) – band man knyter kake med
kamidana (神棚) – shintoaltare som ofta står i kamiza
kamiza (上座) – högre positionen, främre sidan i en shajo, kallas även jōza
kamikiritsumedō (上切詰籐) – rottinglindning runt övre änden av en takeyumi som håller ihop todake, uchidake och uwasekiita
kanteki (串的) – att träffa målet med korrekt teknik (jfr. tōteki, zaiteki)
kantekijō (看的所) – skydd för funktionärer vid matoba
karahazu (空筈) – ya lossnar under hikiwake, men faller inte ner på golvet
kashinjōtai (下進上退) – ett sätt att förflytta sig - framåt, börja med foten närmast shimoza; bakåt, börja med foten närmast kamiza (jfr. sashinutai)
kasumimato (霞的) – måltavla med koncentriska ringar (jfr. hoshimato)
katabanare (片離れ) – hanare med bara ena handen, höger eller vänster
kataire (肩入れ) – dra en yumi som uppvärmning
kataya (片矢) – en enstaka ya
katte (勝手) – höger hand (oshide - katte)
kattebanare (勝手離れ) – hanare med bara högerhanden
kazaridō (飾り籐) – rottinglindning enbart för prydnad på en yumi
kazugeiko (数稽古) - mängdträning
keiko (稽古) – träning
keikogi (稽古着) – träningsdräkt, kallas även dōgi
ki (気) – mental energi
kiai (気合い) – fokusering av ki
kihondōsa (基本動作) – de åtta grundläggande rörelserna
kihonshisei (基本姿勢) – de fyra grundläggande positionerna
kihontai (基本体) – de fyra grundläggande positionerna och åtta grundläggande rörelserna
kihontaikei (基本体型) – kroppsformen som bildas av tateyokojūmonji och gojūjūmonji
kimono (着物) – se wafuku
kinteki (近的) – kortdistansskytte på 28m (jfr. enteki)
kirisage (切り下げ) – ena eller båda händerna sänks vid hanare
kiryoku (気力) – viljestyrka
kiza (跪坐) – knäsittande på knän och tår
kobanare (小離れ) – liten hanare med höger hand
kōhai (後輩) – person som har tränat kortare tid/har lägre grad än en själv (jfr. dōhai, sempai)
kohimo (小紐) – tunt band mellan hikae och kakehimo på en kake
kohimotōshi (小紐通し) – ögla på insidan av daigawa som kohimo löper genom
kokō (虎口) – skinnet mellan tummen och pekfingret på vänster hand
koshi (腹) – läderstycket på utsidan av tumroten på en kake, kallas även ni no koshi
koshikazari (腹飾) – prydnadssöm längs skarven mellan koshi och hikae på en kake
kosori (小反) – nedersta, konkava böjen på en yumi
kosoribushi (小反節) – första noden nedifrån på uchidake-sidan av en takeyumi
kuchiwari (口割) – ya är i nivå med mungipan
kufūgeiko (工夫稽古) - mental träning
kurai no nerai (暗の狙い) – ett annat ord för yami no nerai
kuraidori (位取り) – öva att gå in i och ut ur en dōjō
kurikomi (繰り込み) – ta tag i hazu och skjuta den mot tsuru under yatsugae
kusune (薬煉) – harts till tsuru
kyōgi (競技) – tävling
kyōseiki (矯正器) – träblock för att korrigera formen på en takeyumi
kyōgi no maai (競技の間合い) – tävlingstiming
kyōshi (教士) – mellersta mästargraden (se shōgō)
kyūha (弓把) – avståndet mellan tsuru och nigiri på en strängad yumi
kyūha (弓弝) – ett annat namn på nigiri
(Åter till index)


M

maai (間合い) – korrekt timing och avstånd
maedake (前竹) – ett annat ord för uchidake
maebiki (前引き) – dra yumi framför kroppen
magusune (まぐすね) – ett annat ord för waraji
makiwara (巻藁) – halmbal för övningsskytte
mangetsu no nerai (満月の狙い) – sikta genom att se hela mato till vänster om yazurido, kallas även mochizuki no nerai
mata (股) – tumvecket på en kake
mato (的) – mål
matoba (的場) – målområdet i en dōjō
matomae sharei – sharei där flera ite skjuter på varsin mato, i normal tachi-procedur
matoshōmen (的正面) – i riktning mot mato
matogami (的紙) – måltavla
matowaku (的枠) – målram
medōri (目通り) – ögonhöjd
meibo (名簿) – lista med namn i skjutordning
mete (馬手 / 妻手) – höger hand (yunde - mete)
metebanare (馬手離れ) – hanare där höger hand är starkare än vänster
metsuke (目付け) – ett annat ord för mezukai
metsukebushi (目付け節) – noden alldeles ovanför yazuridōuchidake-sidan av en takeyumi
mezukai (目づかい) – använda blicken, kallas även metsuke
mitorigeiko (見取り稽古) – lära sig genom att iaktta
mitsugake (三つ弽) – trefingers-kake
mochimato sharei (持ち的射礼) – sharei där flera ite skjuter på varsin mato
mochizuki no nerai (望月の狙い) – ett annat ord för mangetsu no nerai
momodachi (股立) – ett annat ord för wakinaka
monomi (物見) – flytta blicken för att titta på mato
monomigaeshi (物見返し) – flytta tillbaka blicken från mato
morogake (諸弽) – femfingers-kake
motare (もたれ) – hålla kai för länge och missa chansen till en perfekt hanare
motohagi (本矧) – fjäderlindningen på en ya närmast yajiri, kallas även shitahagi
motohazu (本弭) – nedre hazu på en yumi
mudan (無段) – en utövare som ännu inte nått dan-nivå
mukō (無効) – en ogiltig pil vid tävling
mukōba (向羽) – ett annat ord för togakeba
munazuru (胸弦) – tsuru ligger snett över bröstet i kai, en av de sex kontrollpunkterna i kai
muneate (胸当て) – bröstskydd för kvinnor
munewari (胸込) – ett annat namn för warikomi
(Åter till index)


N

nakajikake (中仕掛け) – nockläge på en tsuru, även namnet på hampafibrerna man bygger upp nockläget med
nakaoshi (中押し) – korrekt tenouchi, när man trycker med rak handled genom tummen och långfingret (jfr. betaoshi, shitaoshi)
namisun (並み寸) – en yumi med standardlängd (2.21m)
nerai (狙い) – att sikta, en av de sex kontrollpunkterna i kai
nigiri (握り) – handtaget på en yumi, kallas även ha eller kyūha
nigirikawa (握り皮) – läderremsa som limmas runt nigiri
nigirishitadō (握り下籐) – dekorativ rottinglindning på en yumi, alldeles under nigiri
ni no koshi (二の腹) – ett annat ord för koshi
nisoku (二足) – tvåstegs-ashibumi
nisun/nisunnobi (二寸 / 二寸伸) – en yumi som är 2 sun (6cm) längre än en standard-yumi, kallas även nobisun
no (箆) – pilskaft
nobiai (伸合い) – mental expansion i kai, en av de sex kontrollpunkterna i in kai
nobisun (伸び寸) – en yumi som är 2 sun (6cm) längre än en standard-yumi, kallas även nisunnobi
nobiyumi (伸び弓) – en yumi som är längre än standardlängden 2.21m
nokidō (退き胴) – luta bort från mato, kallas även hikidō (se godō)
nokigata (退肩) – vänster axel dras bakom kroppen (jfr. dekata)
nokuhanare (退く離れ) – hanare där kroppen dras bakåt och båda händerna släpper framåt
nonakabushi (箆中節) – den nod på ett takeya-skaft som ligger närmast mitten av en ya, den andra noden från yajiri
noshirabe (箆調べ) – kontrollera ya under yugamae
nyūjō (入場) – att gå in i en shajō
nyūjōguchi (入場口) – shajō-ingång, kallas även iriguchi
(Åter till index)


O

ōbanare (大離れ) – stor hanare med båda händer
obi (帯) – bälte
ochi (落) – sista ite i en tachi
ochigata (落肩) – vänster axel är lägre än höger (jfr. sashigata)
ochimae (落前え) – näst sista ite i en tachi
ochiruhanare (落ちる離れ) – hanare där båda händer faller lägre än axlarna
ōgoshi (大腰) – den mindre, konvexa kurvan på nedre delen av en yumi
okuribanare (送り離れ) – hanare där högerhanden "studsar tillbaka" i riktning mot mato
ōmae (大前) – första ite i en tachi
oshide (押手) – vänster hand (oshide - katte)
oshidegake (押手弽) – skydd för vänsterhanden
otokoshibushi (乙腰節) – andra noden nedifrån på todake-sidan av en takeyumi
otoya (乙矢) – andra ya man skjuter
(Åter till index)


R

rei (礼) – djup bugning; etikett
reishakei (礼射系) – den "moderna" formen av skytte, som använder issoku ashibumi och håller ya i skaftet 10cm från yajiri i toriyumi no shisei (jfr. bushakei)
renshi (錬士) – lägsta mästartiteln (se shōgō)
rissha (立射) – skytte i stående form
ritsurei (立礼) – stående rei
(Åter till index)


S

sadame no za (定めの座) – den plats i en shajō där rei utförs under sharei
sanjūjūmonji (三重十文字) – "de tre korsen" - korrekt kroppshållning i dōzukuri
sanmi-ittai (三位一体) – de "tre delarna" - kropp, sinne och yumi - blir ett
sashigata (差肩) – vänster axel är högre än höger (jfr. ochigata)
sashinutai (左進右退) – ett sätt att förflytta sig - framåt, börja alltid med vänster fot; bakåt, börja alltid med höger fot (jfr. kashinjotai)
sayukintō (左右均等) – vänster och höger sida är lika
seiki (精気) – spirituell energi
seikitai (精気体) – kroppen är fylld med kiryoku och energi (jfr. shikitai)
seikō/seikoku (正鵠) – mitten av mato; fem-etta
seishahitchū (正射必中) – kyudouttryck - "korrekt skytte ger sann träff"
seiza (正坐) – knäsittande
seki-ita/sekitomeita (関板 / 関止め板) – trästycken på insidan av en yumi i båda ändar som skyddar yumi från slitage från tsuru
sempai (先輩) – person som har tränat längre/har högre grad än en själv (jfr. dōhai, kōhai)
sensei (先生) – lärare, instruktör
sesshurei (折手礼) – något djupare zarei, där handflatorna tar i golvet och fingertopparna börjat peka inåt, i linje med knäna (jfr. gōshurei, shikenrei, sōshurei, takushurei)
setta (雪駄) – tofflor
shagi (射技) - ett annat ord för shajutsu
shahin (射品) - skytte med elegans och förfining
shahō (射法) – bågskyttets principer
shahō hassetsu (射法八節) – (se hassetsu)
shai (射位) – skjutlinje i en shajō
shajitsu (射術) - detsamma som shajutsu
shajō (射場) – skjuthall i en dōjō
shajutsu (射術) - skjuttekniken
shakai (射会) – taikai där kyōgi hålls
shakei (射型) – skjutformen
shamen uchiokoshi (斜面打起し) – en "klassisk" skytteform, med lutande yugamae och sned uchiokoshi (jfr. shōmen uchiokoshi)
sharei (的礼) – ceremoniellt skytte
shibe no hanare (四部の離れ) – ideal hanare där de fyra punkterna - vänster och höger hand och vänster och höger axel - separerar samtidigt
shikenrei (指建礼) – grund zarei, där bara fingertopparna nuddar golvet (jfr. gōshurei, sesshurei, sōshurei, takushurei)
shikitai (死気体) – kroppen saknar kiryoku och energi (jfr. seikitai)
shimohazu (下弭) – nedre änden av en yumi
shimosekiita (下関板) – sekiita på nedre änden av en yumi
shimoza (下座) – lägre positionen, sidan mittemot kamiza i en shajō, kallas även geza
shin zen bi (真善美) – sanning, godhet, skönhet - grundsatsen i kyudo
shimpan (審判) – domare vid gradering/tävling
shimpanin seki (審判員席) – (se wakishōmen)
shinsa (審査) – gradering
shinsa no maai (審査の間合い) – graderingstiming
shitagake (下がけ) – innerhandske som bärs under kake
shitahagi (下矧) – ett annat ord för motohagi
shitakirizumedō (下切詰籐) – rottinglindning runt nedre änden av en takeyumi som håller ihop todake, uchidake och uwasekiita
shitanaribushi (下成節) – andra noden nedifrån på uchidake-sidan av en takeyumi
shitaoshi (下押し) – felaktig tenouchi, med böjd handled där handen trycker uppåt (jfr. betaoshi, nakaoshi)
shitazuru (下弦) – den del av tsuru som är under nakajikake
shitazuru o hiku (下弦を引く) – drag med undre delen av tsurumakura
shitsu (失) – ett fel under skytte, oftast att man tappar en ya eller sin yumi, eller att tsuru går av, under hassetsu
shizen no hanare (自然の離れ) – hanare som sker naturligt vid rätt tidpunkt
shizentai (自然体) – naturlig kroppshållning
shōgō (称号) – mästartitlar (se renshi, kyoshi, hanshi)
shoimato (背負い的) – ashibumi-linjen pekar framför mato (jfr. dakimato)
shōkon (掌根) – nedre delen av handflatan
shōmen (正面) – framsida
shōmen uchiokoshi (正面打起し) – en "modern" skjutform, med centrerad yugamae och vertikal uchiokoshi (jfr. shamen uchiokoshi)
sobaki (側木) – träremsorna på sidorna av en takeyumi, mellan uchidake och todake
sodesuribushi (袖摺節) – tredje noden från yajiri på en takeya
sonkyo (蹲踞) – sitta på huk på tårna, utan att knäna tar i golvet
soridō (反り胴) – luta bakåt (se godō)
sōshurei (双手礼) – näst djupast zarei, där handflatorna läggs mot golvet och fingertopparna nästan möts framför knäna, kallas även fukairei (jfr. gōshurei, sesshurei, shikenrei, takushurei)
subiki (素引き) – dra en yumi utan en nockad ya
suki ga nai (隙がない) – hållning och rörelser där inget är i onödan
sumashi (澄し) – rensa ut världsliga tankar och stilla sinnet
(Åter till index)


T

tabi (足袋) – japanska strumpor med tå
tachi (立ち) – gruppskytte, normalt med fem personer
tada yazuka (ただ矢束) – kai utan tsumeai eller nobiai
taihai (体配) – korrekta rörelser före, under och efter hassetsu i en tachi
taijō (退場) – att gå ut ur shajō
taijōguchi (退場口) – shajō-utgång, kallas även deguchi
taikai (大会) – stormöte
taikei (体型) – en persons fysik
take (竹) – bambu
takeya (竹矢) – bambupil
takeyumi (竹弓) – bambubåge
takushurei (拓手礼) – mellandjup zarei, där handflatorna läggs mot golvet och skjuts fram strax framför knäna (jfr. gōshurei, sesshurei, shikenrei, sōshurei)
tanden (丹田) – kroppens mittpunkt, strax under naveln
tasuki (襷) – band som används av kvinnor till att knyta upp ärmarna på sin kimono när de skjuter
tasukisabaki (襷捌き) – hur man knyter tasuki
tatesen (縦線) – vertikallinjen längs mitten av kroppen
tateyokojūmonji (縦横十文字) – relationen mellan de vertikala och horisontella linjerna som bildas av ryggraden, nacken och axlarna
tekichū (的中) – en träff (jfr. hazure)
tekichūjōgi (的中定規) – stränglinjal
tenmonsuji (天文筋) – linjen i handen som bildas när man böjer knogarna
tenouchi (手の内) – vänsterhandens grepp om yumi
teru (照る) – yumi lutar bakåt när man skjuter
teshita (手下) – den del av yumi som är under nigiri
teshitabushi (手下節) – noden alldeles under nigiritodake-sidan av en takeyumi
todake (外竹) – utsidan på en takeyumi
togakeba (外掛羽) – yttre hane på en nockad ya
tōgashira (籐頭) – delen på en yumi där nigiri och yazuridō möts
torikake (取懸け) – greppa tsuru med kake
torikatabushi (鳥肩節) – tredje noden uppifrån på todake-sidan av en takeyumi
toriuchi (鳥打ち) – den stora, konvexa kurvan på den övre delen av en yumi
toriya (取矢) – hålla otoya i högerhanden när man skjuter haya
toriyumi no shisei (執弓の姿勢) – grundställning när man håller yumi och ya
tōteki (投的) – att träffa målet med felaktig teknik; en meningslös träff (jfr. kanteki, zaiteki)
totsudō (突胴) – ett annat ord för kakarudō (se godō)
tsuki no wa (月の輪) – nedre tsuruwa
tsumasoroe (爪揃え) – lägga fingertopparna på lång-, ring- och lillfingret i linje med varandra vid tenouchi
tsumeai (詰合い) – fysisk expansion i kai, en av de sex kontrollpunkterna i kai
tsunomi (角見) – tumroten
tsuru (弦) – sträng
tsurugire (弦切れ) – när tsuru går av
tsurumaki (弦巻) – hållare för reserv-tsuru
tsurumakura (弦枕) – spåret för tsuru på tummen på en kake
tsurumichi (弦道) – den väg tsuru rör sig under hikiwake
tsurune (弦音) – ljudet av tsuru vid hanare
tsurushirabe (弦調べ) – kontrollera tsuru under yugamae
tsuruwa (弦輪) – öglan i varje ände av tsuru
tsutsumigawa (包皮) – läderstycket på spetsen av tummens insida på en kake
tsutsusode (筒袖) – en smalärmad jacka som kan bäras under wafuku vid kall väderlek
(Åter till index)


U

uchibukuro (内袋) – innerpåse för en yumi
uchidake (内竹) – insidan av en takeyumi, kallas även maedake
uchikiri (打ち切り) – hålla yumi för hårt, vilket förhindrar yugaeri
uchiokoshi (打起し) – steg fyra i hassetsu - lyfta bågen
urahagi (末矧) – ett annat ord för uwahagi
urahazu (末矧) – ett annat ord för uwahazu
urazori (裏反り) – höjd på recurven på en osträngad yumi
uwabanare (上離れ) – hanare där högerhanden, eller båda, släpper uppåt
uwahagi (上矧) – fjäderlindningen på en ya närmast hazu, kallas även urahagi
uwahazu (上弭) – övre änden på en yumi, kallas även urahazu
uwagi (上着) – den kortärmade keikogi som normalt bärs vid träning
uwanaribushi (上成節) – andra noden uppifrån på uchidake-sidan av en takeyumi
uwaoshi (上押し) – felaktig tenouchi, med böjd handled och handen trycker nedåt
uwasekiita (上関板) – sekiita på övre delen av en yumi
uwazuru (上弦) – den del av en tsuru som ligger ovanför nakajikake
uwazuru o hiku (上弦を引く) – dra med övre delen av tsurumakura
(Åter till index)


W

wafuku (和服) – traditionella japanska kläder, bärs av höggraderade utövare (kimono)
wakinaka (脇中) – sprundet på sidan av en hakama, kallas även momodachi
wakishōmen (脇正面) – den sida längst fram där domarna sitter, kallas även shimpanin seki
waraji (草鞋) – flätad platta av hampa för preparering av tsuru, kallas även magusune
warikomi (割込) – att öppna bröstkorgen vid hanare, kallas även munewari
(Åter till index)


Y

ya (矢) – pil
yabusame (流鏑馬) - bågskytte till häst
yadokoro (矢所) – den plats där en skjuten ya landar
yadome (矢止め) – skyddsnät som stoppar ya som missar azuchi
yagoe (矢声) – ett hörbart kiai
yagoro (彀) – det perfekta tillfället för hanare
yaguchi (矢口) – punkten där yumi och ya korsar varandra
yaguchi ga aku (矢口が空く) – när yumi och ya tappar kontakten
yairo (矢色) – när en ya vinglar i flykten
yajiri (矢尻) – pilspets, kallas även itatsuki, yanone eller zoku
yakazugeiko (矢数稽古) – ett annat ord för kazugeiko
yakobore (矢零れ) – en nockad ya som lossnar från tsuru före hanare, och faller till golvet; kallas även hazukobore
yamakura (矢枕) – tumknogen på yunde där ya ligger
yamakura ochiru (矢枕落ちる) – ya faller av tumknogen på yunde under draget, men sitter kvar på tsuru
yame (止め) – kommando att sluta
yami no nerai (闇の狙い) – sikta genom att täcka hela mato med yazuridō, kallas även kurai no nerai eller ariake no nerai
yamichi (矢道) – skjutbana i en dōjō
yanone (矢の根) – ett annat ord för yajiri
yanori (矢乗り) – pilens väg under flykt
yasaki (矢先) – främre delen av en ya
yashaku (矢尺) – längden på en ya
yasuji (矢筋) – den riktning en ya kommer att flyga, att sikta längs denna linje i kai
yatate (矢立て) – ställ för ya i en dōjō
yatobi (矢飛び) – pilens flykt
yatori (矢取り) – hämta ya från matoba
yatorimichi (矢取り道) – gångväg längs yamichi för att hämta ya
yatsugae (矢番え) – nocka en ya
yawatashi (矢渡) – sharei som inleder en taikai
yazuka (矢束) – en persons draglängd
yazuka ippai (矢束一杯) – uppnå maximalt drag i kai, en av de sex kontrollpunkterna i kai
yazuridō (矢摺籐) – rottninglindning ovanför nigiri som skyddar yumi från slitage från ya
yazuribushi (矢摺節) – noden som ligger under yazuridō, precis vid tōgashira, på uchidake-sidan av en takeyumi
yazutsu (矢筒) – koger
yobiya (予備矢) – ett annat ord för kaeya
yobiyumi (予備弓) – ett annat ord för kaeyumi
yobizuru (予備弦) – ett annat ord för kaezuru
yokosen (横線) – horisontallinjen genom axlarna
yonsun/yonsunnobi (四寸 / 四寸伸) – en yumi som är 4 sun (12cm) längre än en standard-yumi
yotsugake (四つ弽) – fyrfingers-kake
yotsuya (四つ矢) – skjuta med fyra ya, kallas även futate
yū (揖) – grund bugning
yūdansha (有段者) – person med dan-grad, jfr. yūkyūsha
yudaoshi (弓倒し)– sänka yumi efter zanshin, tillbaka till toriyumi no shisei
yugaeri (弓返り) – yumi roterar i handen vid hanare
yugake (弓弽) – (se kake)
yugamae (弓構え) – steg tre i hassetsu - greppa yumi
yuki no metsuke (雪の目付け) – att titta på mato med kisande blick
yūkyūsha (有級者) – person med kyu-grad, jfr. yūdansha
yumi (弓) – båge
yumibukuro (弓袋) – förvaringsbag för en yumi
yumifutokoro (弓懐) – det cirkelformade området framför kroppen som bildas av ensō i yugamae
yumihariita (弓張板) – träblock som stöd för uwahazu när man strängar sin yumi
yumimaki (弓巻) – tyglinda som skyddar yumi
yuminari (弓成り) – formen på en strängad yumi sedd från sidan, kallas även harigao
yumitate (弓立て) – ställ för yumi i en dōjō
yumiya (弓矢) – yumi och ya
yunde (弓手) – vänster hand (yunde - mete)
yunde no hanare (弓手の離れ) – hanare med vänsterhanden, som trycker mot mato
yurumi (緩み) – tsumeai kollapsar före hanare
yuzuriba (弓摺り羽)– ett annat ord för hōzuriba
(Åter till index)


Z

zaiteki (在的) – att träffa målet med fulländning i både teknik och sinnelag (jfr. kanteki, tōteki)
zannen (残念) – att missa med alla pilar (jfr. kaichū och hawake)
zanshin (残身 / 残心) – steg åtta i hassetsu - fullföljning
zarei (坐礼) – sittande rei
zasha (坐射) – skytte i sittande form
zoku (鏃) – ett annat ord för yajiri
zōri (草履) – tofflor
(Åter till index)