Kyudo

Kyudo

Kyudo är det traditionella japanska bågskyttet med den karaktäristiska asymmetriska långbågen – yumi. På grund av den likaså karaktäristiska dragtekniken används extremt långa pilar, ofta gott över en meter långa, med vilka man skjuter mot en måltavla på 36 cm i diameter som står på marken 28 meter bort.

Bågskyttet i Japan började redan på 1500-talet att konkurreras ut av moderna skjutvapen, och övergick därför tidigt från att vara en levande stridskonst (jutsu) till en mer ritualiserad konst (do) som ett medel för personlig utveckling. I och med detta är också kyudo en av de budoarter som har en av de mest intrikata och utvecklade ritualerna som kringgärdar själva skyttet. Det är inte längre själva skyttet i sig eller att träffa måltavlan som är den absoluta huvudsaken, utan i minst lika hög grad förmågan att utföra skjutritualen med alla dess olika moment lugnt och koncentrerat, och göra helheten till en såväl yttre som inre skönhetsupplevelse.

Inne i träningslokalen, dojon, läggs all koncentration på ett korrekt och harmoniskt utförande av skjutritualen – hassetsu – vilket gör kyudo oöverträffat som medel att koppla bort omvärlden och motarbeta stress.

Kyudo kan utövas av alla, i alla åldrar, då man använder utrustning som är anpassad efter ens egna fysiska förutsättningar.